Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2014

daave
daave
9597 2346 500
Reposted frompiox piox viacheshirecat199 cheshirecat199

October 11 2014

daave
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viacheshirecat199 cheshirecat199
daave
Reposted frommetalcore metalcore

October 08 2014

daave

October 02 2014

daave
1256 f0d7

September 30 2014

daave
daave
daave
6502 59d8

September 22 2014

daave
1818 b192

September 08 2014

daave
1642 8c5d
Reposted fromMrSatan MrSatan vialouve louve
Be like snow; beautiful but cold.
— (via jadelust)
Reposted fromasafeather asafeather vialouve louve
daave
Ze mną z kolei problem jest taki, że czasem jestem fajna, a czasem raczej nie. Jak już wyczerpią mi się zasoby zajebistości, jak już limity towarzyskości na dany miesiąc wyrobię, to nie ma siły, która by mnie zmusiła, aby nagle uczynić się miłym. Zwłaszcza, kiedy nie jem, nie śpię, pracuję.
— wwrwanezkontekstu.pl
daave
Ale nie jesteś już dzieckiem i masz prawo wybrać takie życie, jakie chcesz. Jeśli marzysz o kocie, to możesz wybrać życie, w którym będziesz miała kota. To proste. Masz do tego prawo. Prawda?
— Haruki Murakami, "Kronika ptaka nakręcacza"

September 07 2014

daave
0713 fbaa

September 06 2014

daave
    Yeah
Reposted fromhazels hazels viaForsti Forsti
daave
Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łza­mi. Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żad­ne­go kształtu, osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy.
— Haruki Murakami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl